Nhạc thiếu nhi Tiếng Anh

Đây là một tuyển tập nhạc thiếu nhi Tiếng Anh Phật giáo “Buddhist childrens' songs”, gồm 7 ca khúc với giai điệu vui vẻ, nhẹ nhàng rất phù hợp cho lứa tuổi thiếu nhi và cả người lớn. Nhacthieunhi.net xin giới thiệu để cùng thưởng thức và tìm hiểu về thể loại âm nhạc này ở một số nước Phật giáo.

Qua giải thích sơ nghĩa của những bài nhạc thiếu nhi Tiếng Anh Phật Giáo này, rất mong mọi người góp ý bổ sung về phiên dịch lời bài hát cho chính xác hơn.


nhạc thiếu nhi Tiếng Anh 1


1. Birth of the Buddha  (Lyrics/Music: Daniel Yeo)

In the ancient land
A child is born
Once in a time so long
And the gods and men
So they said
Homage to the Lord
*Namo tassa bhagavato arahato
Samma-sambuddhassa.

Trong vùng đất cổ kính
Tất Đạt Đa được sinh ra
Một khi trong một thời gian quá lâu
Và các vị thần và con người
Vì vậy, họ nói:
Tỏ lòng tôn kính với đức Phật


Homage to that Lord, the Worthy One,
Perfectly enlightened by Himself.

Tỏ lòng tôn kính với đức Phật, các La Hán,
Hoàn toàn giác ngộ của Ngài.
2. To Love Is To Care And Be Kind  (Lyrics/Music: Imee Ooi)

Be kind to all your friends and family
Be kind to cats and butterflies and trees
Don't hurt the fishes swimming in the sea
Here is what the Buddha says to me
To Love is to care for all living around us
To Love is to be kind to all beings around us


nhạc thiếu nhi Tiếng Anh 2

Hãy đối xử tốt với tất cả bạn bè của bạn và gia đình
Hãy đối xử tốt với mèo và bướm và cây
Đừng làm tổn thương các loài cá bơi trong biển
Đây là những gì Đức Phật nói với tôi
Tình thương yêu là việc bảo vệ cuộc sống xung quanh chúng ta
Tình thương yều là tử tế với tất cả chúng sinh xung quanh chúng ta.
3. Don't Be Angry (Lyrics: Imee Ooi Music: Woon Yoke Fun)

If you're angry
You'll make yourself an ugly little child,
ugly little child
Put on a smile and cheer up
Make your daddy and mummy proud
La la la la la la la la
Anger scares your friends away
La la la la la la la la
So smile and brighten up your day


Nếu bạn đang giận dữ
Bạn sẽ làm cho mình thành một đứa trẻ nhỏ xấu xí,
một đứa trẻ nhỏ xấu xí,
Đặt trên một nụ cười và vui lên
Làm bố của bạn và mẹ hãnh diện
La la la la la la la la
Tức giận làm bạn bè của bạn lánh xa
La la la la la la la la
Vì vậy, hãy cười và làm tươi vui cả ngày


4. Compassion (Lyrics: Imee Ooi Music: Woon Yoke Fun)

Praise the Lord, Lord Buddha
Embrace the world with compassion
Praise the Lord, Lord Buddha

*Maha karuniko natho
Hitaya sabbapaninam

The Lord, the Great Compassion
For welfare of all beings

Lời khen Ngài, Đức Phật
Ôm thế giới với lòng từ bi
Lời khen Ngài, Đức Phật


* Maha karuniko natho
Hitaya sabbapaninam

Phật, Đại Từ Bi
Đối với an vui của tất cả chúng sanh
Hình như ngôn ngữ không còn là ranh giới ngăn cách, tình yêu thương , lòng từ bi và sự bình an trong những bài nhạc thiếu nhi Tiếng Anh Phật Giáo vẫn trải rộng khắp nơi. Mong rằng khổ đau, chiến tranh và sự nghèo đói sẽ rời xa trên thế giới này.

nhạc thiếu nhi Tiếng Anh 4


5. It's Great To Give (Lyrics/Music: Daniel Yeo)

It's great to give, it's a blessing to be able to give
It's better for you to give than to always receive
Just like the Buddha, He perfected the act of giving
I wish one day too, I'll be like Him

Đó là điều tuyệt vời để sẽ chia, đó là một phước lành khi biết giúp đỡ nhau
Điều đó sẽ tốt hơn cho bạn khi biết sẽ chia hơn là luôn luôn tiếp nhận
Cũng giống như Đức Phật, Ngài hoàn thiện trong những việc chia sẽ cho nhân loại
Con ước mong rồi có một ngày, con sẽ giống như đức Phật.

6. He's Here For You and Me (Lyrics: Imee Ooi, Ven K. Dhammika Music: Woon Yoke Fun)

If you have a problem
Don't worry, hand it over to the Buddha
Just listen to Him and you will see the light
to all the darkness and miseries
Gautama Buddha, He's here for you and me
By your side
Day and night
Rain or shine
Gautama Buddha, He's here for you and me
Welcome Him to our hearts till eternity


nhạc thiếu nhi Tiếng Anh 3

Nếu bạn có một vấn đề
Đừng lo lắng, hãy nói ra với Đức Phật
Chỉ cần nghe Ngài, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng(con đường)
khi bóng tối tất cả và khổ đau ngập tràn
Phật, Ngài ở đây cho bạn và tôi
Bên em
Ngày và đêm
Mưa hay nắng
Phật, Ngài ở đây cho bạn và tôi
Con tôn kính đức Phật trong tâm hồn con cho đến đời đời.
7. Pass It On

There is a gift from Lord Buddha
I like to share with my family
Share it with my friends
and take it round the world
and share it with all beings
Pass it on, pass it on
Let the Buddha's wisdom stay on
Pass it on, pass it on
Let the Buddha's love spread on
Pass it on, pass it on
Let the Buddha's compassion flow on
Pass it on, pass it on
Let the Buddha's Teaching goes on and on

Có một món quà từ Đức Phật
Tôi muốn chia sẻ với gia đình của tôi
Chia sẻ nó với bạn bè của tôi
và mang nó vòng quanh thế giới
và chia sẻ với tất cả chúng sinh
Hãy thắp sáng lên, hãy truyền lan xa
Hãy thắp sáng lên trí tuệ của Đức Phật
Hãy thắp sáng lên, hãy truyền lan xa
Hãy trải rộng tình yêu thương của Đức Phật mọi nơi
Hãy thắp sáng lên, hãy truyền lan xa
Hãy làm cho dòng sông từ bi của Đức Phật chảy mãi
Hãy thắp sáng lên, hãy truyền lan xa
Hãy làm cho lời dạy của Đức Phật sống mãi đời đời.Mong rằng mỗi người đều cảm nhận được  thông điệp yêu thương qua những bài nhạc thiếu nhi Tiếng Anh Phật Giáo trên đây để đem tình yêu lan tỏa trên khắp thế giới này.

nhạc thiếu nhi Tiếng Anh 5

 
Nhạc cho bé giúp bé phát triển
Bình luận
Viết bình luận của bạn

NAME(*)

Chọn hình đại diệnn (*)

Nhập mã bảo vệ (*)

Nhạc cho bé giúp bé phát triển